Zuzana Hoffmannová: "Inkluze ve školství je správný krok, avšak chybí dostatek peněz na odborné asistenty, kteří ve školách budou."


Bc. Zuzana Hoffmannová je ředitelka Diakonie ČCE - střediska CESTA. Služby Diakonie jsou určeny klientům se středním až hlubokým mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 6 do 40 let. Jak se tedy staví k tématu inkluze ve školství člověk z neziskového sektoru, který k němu má v rámci své pracovní náplně blízko?


Aleš Durďák
před 1 rokem - 27.01.2019

© 2019 upschool.cz - inovace ve školství