Využití Instagramu po pro školy po dobu karantény, ale také po ní


Sociální sítě jsou skvělým komunikačním nástrojem, který školám pomáhá prezentovat její činnost navenek. Je potřeba si říci, že každá sociální síť je něčím specifická a školám poskytuje odlišnou přidanou hodnotu. Právě nyní si jako škola můžete udělat revizi v těch nejdůležitějších sociálních sítích. V tomto článku se zaměříme na Instagram.


Aleš Durďák
před 10 měsíci - 26.03.2020
Instagram

Dá se říct, že Instagram je aktuálně jednou z nejpoužívanějších sociálních sítí studentů základních, středních i vysokých škol. Tráví zde každodenně svůj čas. Tato sociální síť je založena na vytváření a následném sdílení fotografií a videí. Popularita Instagramu rostla za poslední roky raketovým tempem právě na základě současného trendu sociálních sítí s primárně obrazovým obsahem. Ti, pro které přestal být zajímavý Facebook, odchází právě na Instagram. Zajímavá je tato sociální síť také z pohledu analytiky. Správci účtu totiž umožňuje analyzovat, kdo přesně se na dané příspěvky dívá. Daná škola tak má k dispozici podrobnou analytiku sledujících uživatelů u daných příspěvků. 

Využitelnost Instagramu pro školy

Na této platformě je možné být v roli tvůrce obsahu, současně však také pouze pasivním sledovatelem obsahu jiných uživatelů. Po založení účtu tedy není podmínkou vytvářet vlastní fotky či videa.

Za poslední roky se zde stala velmi populární tvorba příspěvků formou takzvaných Insta Stories. Jedná se o příspěvky s  24 hodinovou trvanlivostí, které po vypršení tohoto limitu nenávratně zmizí. Relativně nedávno však Instagram umožnil svým uživatelům archivaci těchto příspěvků. Ve formě ztvárnění tak Instagram dlouhodobě udává trendy.

Na Instagramu studenti rádi sledují, co dělají jejich kamarádi a Instagram jim takto slouží jako náhled do běžného dne jejich vrstevníků. Svým způsobem je to moderní forma digitálního zpravodaje z prostředí lidí, které je možné sledovat.

A právě jako interaktivní zpravodaj se také dá Instagram účet dané střední školy uchopit s tím, že primárně studenti budou hlavními tvůrci obsahu. Dostane-li student školy zadání, co má komunikovat, dokáže vytvořit poutavou formu sdělení, která má potenciál zaujmout jeho vrstevníky. Nejen vrstevníci, ale také i případní uchazeči o danou školu, budou pravidelnými diváky tohoto Instagram účtu u dané školy - to je velká příležitost.

Specifika Instagramu pro potřeby škol

  • používán především mladými uživateli, tedy i teenagery a studenty ZŠ, SŠ a VŠ
  • primární obsah Instagramu tvoří zábava, prezentovaná multimediálně (video, foto)
  • hlavním tvůrcem na Instagram profilu dané střední školy by měly být studenti, jejich tvorba ztvárnění u dílčích příspěvků je jedinečná a nezastupitelná, mluví jazykem svých vrstevníků
  • škola by naopak měla být poskytovatelem témat, tedy jaké témata se smí a které by se  naopak neměly prezentovat na Instagram účtu školy
  • za tímto účelem by měla škola vytvořit personální zázemí; především kantora supervizora, který bude se studenty v pravidelném kontaktu a bude s nimi jednotlivé příspěvky diskutovat, případně je vyhodnocovat
  • za těmito účely je důležité vytvořit systém benefitů, tedy odměn, které budou studenti za svou činnost dostávat


Ukázkový příklad Instagramu školy: Obchodní akademie Přerov


Obchodní akademie v Přerově si vytvořila tým studentů, kteří pravidelně postují příspěvky na Instagram účet školy. Kombinují zde příspěvky ve formě videí i fotografií. Jsou zde také Insta stories, které jsou tématicky seřazeny v do takzvaných výběrů.

Instagram jako marketingový nástroj náboru

Právě na této škole byl proveden dotazník mezi nově příchozími studenty. Odpověď na otázku, na základě čeho se při výběru školy rozhodovali, uvedlo několik studentů, že to na základě sledování Instagram profilu této školy. Dá se očekávat, že právě sledování Instagramu školy bude i nadále jedním z klíčových faktorů, na základě něhož proběhne finální rozhodnutí žáků podat si přihlášku na danou školu.  

Autor článku

Aleš Durďák

Věnuji se školící, poradenské a publikační činnosti. Jsem držitel akreditovaného programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a autorem knihy Jak prezentovat školu v médiích a na sociálních sítích. Se školami spolupracuji z hlediska jejich propagace a public relations. Školy se mi nejčastěji ozývají, potřebují-li pomoci s náborem. Mou nejsilnější stránkou je využití sociálních sítí pro potřeby školy a mediální prezentace školy.

V čem Vám mohu pomoci:

  • Revize stávajících sociálních sítí školy 
  • Co vkládat na sociální sítě po dobu karantény a mimo ni
  • Jak zapojit kantory a žáky do propagace školy
  • Revize webových stránek školy

Školení on-line:

Tel.: +420 776 167 274
E-mail: ales.durdak@gmail.com
Skype: aleszek3Diskuse k článku

Další články z rubriky

Mediální prezentace školy po dobu karantény

Mediální prezentace školy po dobu karantény

Pozitivní mediální výstupy o vaší škole rozšiřují její povědomí a dobré jméno. A to platí bez výjimky také po dobu karantény. Z hlediska mediální prezentace školy je v…

Marketing školy po dobu karantény

Marketing školy po dobu karantény

„Špatné dny jsou tu od toho, aby daly příležitost jiným dnům stát se lepšími.“ To platí o současné situaci beze zbytku. Hledáte-li příležitosti, na které vám v…


© 2020 upschool.cz - netradiční a inovativní pohledy na české školství