Sociální sítě pro potřeby středních škol: které to jsou a k čemu slouží?


Když si Obchodní akademie v Přerově v školním roce 2019/2020 vyhodnocovala dotazníkové šetření. Vyplynulo z něj, že 6 uchazečů si podalo přihlášku na základě průběžného sledování tohoto profilu školy na sociální síti Instagram. Uvážíme-li, že je využitelnost této sociální sítě pro potřeby středních škol na samotném začátku, jedná se o velmi slibný nástroj pro zvýšení počtu přihlášek do budoucna. Sociální však nejsou pouze o náboru, v atraktivní formě přinášejí povědomí o tom, co se v dané škole děje.


Aleš Durďák
před 1 rokem - 28.08.2019
Je důležité vědět, že každá ze sociálních sítí je pro potřeby středních škol něčím specifická a přináší jiný užitek. Pro dnešní potřeby středních škol byly vytipovány čtyři klíčové sociální sítě, se kterými by každá střední škola měla aktivně pracovat. Jsou to Instagram, Facebook, Youtube a LinkedIn. Ty čtyři sociální sítě doplňuje Twitter. Ten pro pro střední školy není tolik potřebný, ale i ten lze ve specifických případech použít. V článku se dozvíte více o sociálních síti Instagram pro potřeby středních škol.

Instagram

Instagram je aktuálně nejoblíbenější sociální sítí studentů středních škol, kteří zde každodenně tráví svůj čas. Tato sociální síť je založena na vytváření a následném sdílení fotografií a videí. Popularita Instagramu rostla za poslední roky raketovým tempem právě na základě současného trendu popularity sociálních sítí s primárně obrazovým obsahem. Ti, pro které přestal být zajímavý Facebook, odchází právě na Instagram. Zajímavý je Instagram také z pohledu analytiky. Správci účtu tak umožňuje analyzovat, kdo přesně se na dané příspěvky dívá. Daná škola má k dispozici podrobnou analytiku sledujících uživatelů u daných příspěvků. 

Na této platformě je možné být v roli tvůrce obsahu, současně však také pouze pasivním sledovatelem obsahu od jiných uživatelů. Po založení účtu tedy není podmínkou vytvářet vlastní fotky či videa. Za poslední roky se zde stala velmi populární tvorba příspěvků formou takzvaných Insta Stories. Jedná se o příspěvky s  24 hodinovou trvanlivostí, který po vypršení tohoto limitu nenávratně zmizí. Relativně nedávno však Instagram umožňuje svým uživatelům inkubaci těchto příspěvků. Instagram aktuálně udává trendy ve formě komunikace.

Na Instagramu studenti rádi sledují, co dělají jejich kamarádi a Instagram jim takto slouží jako náhled do běžného dne jejich vrstevníků. Svým způsobem je to moderní forma digitálního zpravodaje z prostředí lidí, které je možné sledovat.

A právě jako interaktivní zpravodaj se také dá Instagram účet dané střední školy uchopit s tím, že primárně studenti budou hlavními tvůrci obsahu. Dostane-li student střední školy zadání, co má komunikovat, dokáže vytvořit formu tohoto sdělení, která dokáže zaujmout jeho vrstevníky. Nejen vrstevníci, ale také i potenciální uchazeči o danou školu, budou pravidelnými diváky tohoto Instagram účtu u dané střední školy.

Specifika Instagramu pro potřeby středních  škol

  • používán především mladými uživateli, tedy i teenagery a studenty ZŠ, SŠ a VŠ
  • primární obsah Instagramu tvoří zábava, prezentovaná multimediálně (video, foto)
  • hlavním tvůrcem na Instagram profilu dané střední školy by měly být studenti, jejich tvorba ztvárnění u dílčích příspěvků je jedinečná a nezastupitelná, mluví jazykem jejich vrstevníků
  • škola by naopak měla být poskytovatelem témat, tedy jaké témata se smí a které by se  naopak neměly prezentovat na Instagram účtu školy
  • za tímto účelem by měla škola vytvořit personální zázemí; především kantora supervizora, který bude se studenty v pravidelném kontaktu a bude s nimi jednotlivé příspěvky diskutovat, případně je vyhodnocovat
  • za těmito účely je důležité vytvořit systém benefitů, tedy odměn, které budou studenti za svou činnost dostávat

Ukázkový příklad Instagramu školy: Obchodní akademie Přerov

Obchodní akademie v Přerově si vytvořila tým studentů, kteří pravidelně postují příspěvky na Instagram účet školy. Kombinují zde příspěvky ve formě videí i fotografií. Jsou zde také Insta stories, které jsou tématicky seřazeny v do takzvaných výběrů.


Instagram jako marketingový nástroj náboru

Právě na této škole byl proveden dotazník mezi nově příchozími studenty. Odpověď na otázku, na základě čeho se při výběru školy rozhodovali, byla odpověď právě na základě sledování Instagram účtu této školy zaznamenána u 8 žáků. Dá se očekávat, že právě sledování Instagramu školy bude i nadále jedním z klíčových faktorů, na základě něhož proběhne finální rozhodnutí podat si přihlášku na danou školu. Zajímavostí bylo, že právě tito žáci jež se na základě Instagramu rozhodli podat si přihlášku právě na tuto školu, byli z různých krajů a složitá dojezdová vzdálenost pro ně nebyla zásadní.


Diskuse k článku

Další články z rubriky

Jak získat mediální zájem pro vaši školu?

Jak získat mediální zájem pro vaši školu?

Pozitivní mediální výstupy jsou klíčem, jak si získat pozornost a povědomí o dané škole. A pokud se jí navíc podaří dostávat se svými tématy do médií pravidelně,…

Novinky v propagaci středních škol

Novinky v propagaci středních škol

Jaké jsou nejvýznamnější změny v propagaci škol? V článku se dozvíte tři trendy a současně postupy, jak na ně. Za několik posledních let se významně mění se prostředky a…


© 2020 upschool.cz - netradiční a inovativní pohledy na české školství