O ukázněném postoji


Pokud jste chodili do školy, tak si určitě vzpomínáte na školní řád a jeho ustanovení. Některá ustanovení jsou úsměvná a v některých školách dodnes aplikovaná.


Ludvík Zimčík
před 1 rokem - 04.01.2019

© 2019 upschool.cz - inovace ve školství