Ředitelova rozhodnutí


Důtka ředitele, důtka učitele, různá napomenutí...to vše jsou výchovná opatření. Vyhláška o základní škole říká, že ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí udělit pochvalu nebo jiné kázeňské opatření. Jenže nepsaná pravidla jsou trochu jiná. A o tom je dnešní povídání.


Aleš Durďák
před 1 rokem - 04.02.2019

© 2019 upschool.cz - inovace ve školství