PŘÍPADOVKA: Marketing základní školy v době distančního studia (období koronaviru)


Přestože byla pandemie pro řadu škol z hlediska jejich propagace limitujícím faktorem, našly se i takové, které toto období pojaly jako příležitost. Konkrétně je řeč o Základní škole Na Výsluní z Uherského Brodu. Jejich dva video příspěvky v průběhu dubna a května se staly hitem a za několik dnů je shlédlo více než 50tisic diváků. Cíl byl splněn: o škole se začalo mluvit a dostala se více do povědomí.


Aleš Durďák
před 8 měsíci - 23.05.2020
Koncept spolupráce

Na počátku dubna jsem oslovil paní ředitelku Dagmar Bystrou s touto myšlenkou - pojďme shrnout současný stav pandemie z pohledu ředitelky školy a natočme o tom krátké video. Byť se o tomto tématu mluvilo ze všech stran, mělo takové video velký potenciál. Bylo důležité si určit ke komu tímto videem promlouváme a čeho tím chceme dosáhnout. Cílovým divákem  byli rodiče žáků základních škol. Z hlediska obsahu bylo důležité všechno shrnout a zároveň přinést něco navíc - tím byla praktická zkušenost samotné paní ředitelky. V rámci formátu sdělení byl inspirací formát DVTV apel, kde se různí lidé vyjadřují k ožehavým společenským tématům.

PRVNÍ VIDEO: Zkušenosti s distanční výukou

Město Uherský Brod má 16,5tisíc obyvatel.  Na sociální síti Facebook shlédlo první video dvakrát tolik diváků, tedy přes 32tisíc. Z pohledu propagace této základní školy se doposud jednalo o nejvíce reaktivní příspěvek v podobě počtu shlédnutí videa, počtu lajků (359), komentářů (28) a sdílení (151). V drtivé většině případů se jednalo o pozitivní reakce. Odkaz na video ZDE.

DRUHÉ VIDEO: Na co se připravit při návratu do školy

Specifikem  druhého videa je jeho krátká trvanlivost. Je zaměřeno na situaci, kdy se žáci vrátí do školy. Divákům jsme v průběhu středy (20.5.) zprostředkovali ukázku toho, jak by to mohlo po návratu do školy (25.5.) vypadat. Nabídli jsme tak určitou exkluzivitu, která rodiče zajímala, protože se řady z nich osobně dotýkala.

Obsah videa vyvolal řadu komentářů, reagujících na udržitelnost fungování školy ve spojení s řadou povinných opatření. Z videa se stalo TÉMA, o kterém se diskutovalo. A to vše ve spojení se Základní školou ZŠ Na Výsluní. To následně vyvolalo zájem ze strany nkěterých regionálních médií. Odkaz na video ZDE.

Doporučení

Zpětná vazby, které se ZŠ Na Výsluní díky dvěma videím dostalo, byla odvislá od těchto parametrů. Ty se dají uplatnit všeobecně.

  • Výběr témat -  Upřednostňujte aktuální společenská témata, která mají dopad také na vaši školu. A právě na ty reagujte. Na rozdíl od obecných témat tak vzbudíte mnohem větší zájem od veřejnosti.


  • Časová trvanlivost - S aktuálními společenskými tématy je taktéž spojena jejich trvanlivost a časová determinace. Buďte akční a reagujte co nejdříve. Nenechávejte si ujít příležitost, která po čase už nebude aktuální a tudíž ani zajímavá.


  • Obsah a forma ztvárnění  Víte-li, komu chcete sdělovat své myšlenky, upravte vůči této cílové skupině formu a obsah tohoto sdělení. Jednoduše mluvte "řečí kmene", který chcete oslovit.

Diskuse k článku

Další články z rubriky

Webinář: Nástroje pro online komunikaci a platformy pro výuku

Webinář: Nástroje pro online komunikaci a platformy pro výuku

Dnes na našem Youtube profilu proběhlo živé vysílání ve spolupráci s Centrem kariérového poradenství

Fungující škola po dobu karantény

Fungující škola po dobu karantény

Aktuální doba vyžaduje intenzivnější využití on-line prostředí k distanční výuce vašich studentů. V této rubrice najdete zajímavé tipy na software, který tuto formu…


© 2020 upschool.cz - netradiční a inovativní pohledy na české školství