Novinky v propagaci středních škol


Jaké jsou nejvýznamnější změny v propagaci škol? V článku se dozvíte tři trendy a současně postupy, jak na ně. Za několik posledních let se významně mění se prostředky a formy výuky. Způsobují je sociální sítě, které společně s digitalizací dlouhodobě mění zaběhlá pravidla, která v propagaci platila řadu desítek let. V prostředí těchto změn je také nutné přistupovat k propagaci školy jinak než tomu bylo doposud. ​​​​​​​


Aleš Durďák
před 1 rokem - 28.08.2019

Je důležité si říci, že marketing středních škol by měl  vždy sloužit ke dvěma primárním účelům:

1. Získat si pozornost žáků, rodičů, ale také široké veřejnosti.

2. Přesvědčit žáka v podání si přihlášky na konkrétní střední školu​​​​​​​

Tyto dva cíle v  rámci marketingu středních škol tedy zůstávají neměnné. V následující části si uvedeme tři nejvýznamnější změny v propagaci středních škol?

PRVNÍ TREND: Konzervativní prostředky propagace ustupují online prostředí

Tištěné propagační letáky, reklamy v rádiu, inzerce v tisku, to vše s příchodem digitalizace a sociálních sítí ztratilo své uplatnění. Na rozdíl od sociálních sítí nelze tyto prostředky analyzovat, není zde přímá interakce od uživatelů sociálních sítí. U tištěného letáku zkrátka nikdy nezjistíte, co všechno si potenciál přečetl či zda-li si to vůbec přečetl. A právě v momentě, kdy žák i jeho rodič tráví mnohdy i řadu hodin na sociálních sítích, je toto zacílení reklamním sdělením mnohem snazší.


PŘÍKLAD Z PRAXE​​​​​​​

Jak moc jsou konzervativní prostředky účinné se předsvědčili na jedné střední odborné školy v Moravskoslezském kraji. Zmíněná škola si zadala v místním denním periodiku jednostránkovou inzerci, prostřednictvím které zvala na svůj den otevřených dveří. Do inzerátu se bohužel vloudila chyba se špatně uvedeným datem.. Dané periodikum tak bylo jediným nosičem informace, které uvádělo špatné datum. A kolik návštěvníků nakonec přišlo v tento nesprávný datum? Nepřišel vůbec nikdo. Efektivita této propagace se ukázala jako velmi nízká.​​​​​​​

DRUHÝ TREND: Multimediální ztvárnění se dostává do popředí, ustupuje text

Udržet pozornost je stále větší problém. Není se však čemu divit. Jen na internetu a sociálních sítích každou vteřinou bojují o naši pozornost stále nové a nové informace. Pokud se to děje takto nepřetřžitě, začne uživatel postupem času upřednostňovat multmediální obsah, který je svým ztvárněním atraktivnější a také méně náročný. Člověk jen přijímá obsah a nemusí vyvíjet úsilí, aby si jej přečetl. 

V prostředí sociálních sítí je multimediální forma obsahu nejoblíbenější.Také střední školy by měly co nejvíce komunikovat formou multimediálního obsahu. Platí, že nejvíce zaujme video, následně atraktivní fotografie s textem. Samotný text vzbuzuje nejméně.


PŘÍKLAD Z PRAXE​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​Současným komunikačním trendem jsou takzvané Stories, což je formát komunikace na sociálních sítích Instagram a Facebook, založený na trvanlivosti. Za 24 hodin tak tento obsah nenávratně zmizí. Před vznikem tohoto formátu komunikace strávili uživatelé na této sociální síti denně „pouze“ 15 až 21 minut. Po představení Instagram Stories se však začal čas strávený v aplikaci navyšovat a nyní je to průměrně na uživatele kolem 28 minut denně.

TŘETÍ TREND: Důraz je kladen na kvalitu obsahu, nikoliv jeho kvantitu

Dříve platilo, že jedno krásné video prezentující školu, bylo plně postačující. To už je dnes historie a touto formou by marketing pro školy neobstál. 

Právě díky Stories začali uživatelé na sociálních sítích vytvářet mnohem větší kvantum příspěvků než tomu bylo dříve. Dnešní studenti středních škol začali prezentovat svůj každodenní život formou těchto  příspěvků, které po čase samy zmizí. Zatímco dříve byla důležitá kvalita zpracování daného příspěvku, v současnosti je důležitá také jeho četnost. 

Tento trend se odráží také do prezentace školy na sociálních sítích. Školu je třeba prezentovat v jejím každodenním chodu, nikoliv jedním precizně produkovaným videem. K dosažení požadované kvantity je potřeba zapojit samotné studenty. Ti nejlépe zvládnou komunikovat jazykem svých vrstevníků a současně udržovat požadovanou četnost.

Studenti na sociální sítí jsou často v roli pozorovatelů. Tedy pozorují příspěvky, aniž by sami nějaké vytvořili. Příspěvky na sociálních sítích jsou pro ně něco jako elektronická forma zpravodaje. Vzhledem k jejich návykům je vhodné prezentovat školu právě v tomto prostředí a vytvořit tak obdobu zpravodaje. V tomto duchu bych tak  vzniknul pravidelný školní zpravodaj na sociálních sítích. ​​​​​​​

Shrnutí

  • Zaměřte svou propagaci primárně na sociální sítě. 

  • Založte si profily na Instagramu, Facebooku. Případně dále ještě Youtube a LinkedIn.

  • Vytvořte si tým studentů, který bude vytvářet formu příspěvků

  • Dopředu si určete tématické okruhy, z nichž budou studenti vycházet


Diskuse k článku

Další články z rubriky

Sociální sítě pro potřeby středních škol: které to jsou a k čemu slouží?

Sociální sítě pro potřeby středních škol: které to jsou a k čemu slouží?

Když si Obchodní akademie v Přerově v školním roce 2019/2020 vyhodnocovala dotazníkové šetření. Vyplynulo z něj, že 6 uchazečů si podalo přihlášku na základě průběžného…

Jak získat mediální zájem pro vaši školu?

Jak získat mediální zájem pro vaši školu?

Pozitivní mediální výstupy jsou klíčem, jak si získat pozornost a povědomí o dané škole. A pokud se jí navíc podaří dostávat se svými tématy do médií pravidelně,…


© 2020 upschool.cz - netradiční a inovativní pohledy na české školství