Marketing školy po dobu karantény


„Špatné dny jsou tu od toho, aby daly příležitost jiným dnům stát se lepšími.“ To platí o současné situaci beze zbytku. Hledáte-li příležitosti, na které vám v každodenním koloběhu dní dříve nezabýval čas, nyní máte prostor se zamyslet a mnohé věci změnit. Dnešní téma zabývá prezentací školy po dobu současné karantény. Původní požadavek školy totiž i přes toto období zůstává - BÝT JAKO ŠKOLA VIDĚT A CO NEJLÉPE SE PREZENTOVAT.


Aleš Durďák
před 10 měsíci - 25.03.2020
Současná situace je nepříjemná v tom smyslu, že ze dne na den změnila zaběhlé pořádky. Vedení škol se s nimi snaží operativně pracovat. Je to nelehký boj s nezvaným nepřítelem. Nikdo nebyl předem na 100% připraven na tuto bezprecedentní situaci. Poté co opadl původní šok z náhlých změn, začala vyvstávat řada zásadních témat, které jsou pro školu důležitá. Z pohledu autora knihy Jak prezentovat školu v médiích a na sociálních sítích, jsem v tomto článku připravil pět námětů, jak marketingové prezentovat školu po dobu karantény. Pamatujte, že dnešní situace není jen omezením, je to také příležitostí. ​​​​​​​

1. Sjednejte si koordinátora, vytvořte si prozatimní propagační tým

Na samém počátku je třeba přemýšlet nad propagací školy z hlediska personálního obsazení. Klíčovou roli zde sehrává supervizor a koordinátor dílčích činností v jedné osobě. Tuto roli by měl zastávat kantor. Následně je potřeba oslovit ke spolupráci studenty školy, kteří by se do současné prezentace školy zapojili (obdoba redakce školního časopisu). Pro potřeby současné situace bude dostačující 3 až 5ti členný tým. Každý zástupce by měl reprezentovat jiný obor.Po sestavení týmu určí supervizor komunikační online nástroje, v rámci nichž se bude vzájemně komunikovat. Postačí například Skype, kde se dá uskutečnit týmový hovor.

 Tip:  ​​​Koordinátor by měl být člověk, který si rozumí s novými technologiemi a sám aktivně používá sociální sítě.​​​​​​​

2. Zrevidujte dosavadní sociální sítě

Než se pustíte do samotné prezentace na sociálních sítích, proveďte si revizi doposud všech aktivně používaných sociálních sítí školy. Především si zkontrolujte, zda-li máte u těchto profilů opravnění je spravovat. Pro současnou potřebu prezentace školy doporučuji primárně se zaměřit na Instagram a Facebook profil školy. U Facebooku je zapotřebí, aby Vám zakladatel Facebook stránek školy udělil oprávnění. I Instagramu stačí, budete-li znát přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo). Těmto dvěma sociálním sítím nyní věnujte maximální péči, právě na nich nyní tráví většina žáků i jejich rodičů volný čas. 

 Tip:  ​​​​​​​​​​​​​​Jak by měly sociální sítě vypadat? Inspirujte s těmito školami a jejich prezentací na sociálních sítích:

Instargram Obchodní akademie Přerov, https://www.instagram.com/oaprerov/

Academic School Uh.Hradiště,https://www.instagram.com/academic_school_uh/

Facebook Open Gate School, https://www.facebook.com/opengateschool/


3.Vytvořte si klíčové tématické okruhy

Klíčová otázka: Co vkládat na Facebook a Instagram během následujících týdnů?

V prvé řadě je potřeba se zamyslet nad veškerými přidanými hodnotami, kterými vaše škola v současné chvíli disponuje. Ukažte žákům i jejich rodičům, že právě vaši školu současná karanténa nerozhodila, naopak ji berete jako příležitost. Podělte se o to, jakým způsobem vaše výuka probíhá. A žáci mohou prezentovat, jakým způsobem se v průběhu karantény učí. Zapojit se může také vedení školy, prezentující chod školy po čas karantény. Doposud žádný z ředitelů v ČR zatím nevysílá průběžné informace k žákům a přátelům školy. Vy můžete být první s obdobným formátem pořadu “Volejte řediteli”.

Prezentovaný obsah nesmí být nuda - o formu ztvárnění se postará prozatimní propagační tým, uvedený v bodě 1. ​​​​​​​

 Tip:  ​​​​​​​​​​​​​​Inspirace různými příspěvky: ukázka1 ukázka2, ukázka3, ukázka4


4. Tvořte pravidelný obsah, zaujměte obsahem i formou

Z předchozího bodu se pokuste vytvořit si harmonogram pravidelných příspěvků a pravidelných rubrik. U pravidelných příspěvků dokážete vzbudit zájem mnohem lépe. Uživatelé na sociálních sítích si na tuto pravidelnost zvyknou a budou snadno vědět, co od vás mohou očekávat.  Představte si, že si vytváříte školní televizní kanál a potřebujete vyplnit prostor zajímavými příspěvky. Důležitá je udržitelnost - tedy být schopen vytvářet jednotlivé příspěvky v pravidelné frekvenci

 Tip:  Pracovní týden by mohl vypadat například takto:

Pondělí - Ukázka formy výuky matematiky, dějepisu, ČJ apod. (předměty by se střídaly)

Středa - Jak se učím - příspěvek na Instagram, kde student popíše na jakém zadání právě pracuje 

Pátek - Volejte řediteli - živé vysílání ředitele školy, zodpovídající předem připravené otázky plus dotazy, které mu v průběhu vysílání přijdou


5. Vyhodnocujte a ohodnocujte  ​​​​​​​

V posledním bodu apeluji spíše na vedení škol. Pokud se vám podaří rozpohybovat prozatimní propagační tým i s koordinátorem, je zapotřebí taktéž myslet na ohodnocování těchto akterů, kteří dělají pro školu něco navíc. Myslete tedy také na odměny, které těmto zástupcům za jejich služby poskytnete.

A vy koordinátoři, pokuste se každý týden s vaším propagačním týmem vyhodnotit jednotlivé příspěvky. Na základě analytických dat snadněji rozpoznáte, o které příspěvky je větší zájem.


Závěrem

Marketing pro školy se bude stále více ubírat do online prostředí, současná situace tento stav je více urychlila. Marketing pro školy je důležitou součástí její prezentace v jakémkoliv období jejího chodu. Myslete na to, že dosavadní omezení je cennou zkušeností pro to jak začít dělat věci jinak a efektivněji. ​​​​​​​

Autor článku

Aleš Durďák

Věnuji se školící, poradenské a publikační činnosti. Jsem držitel akreditovaného programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a autorem knihy Jak prezentovat školu v médiích a na sociálních sítích. Se školami spolupracuji z hlediska jejich propagace a public relations. Školy se mi nejčastěji ozývají, potřebují-li pomoci s náborem. Mou nejsilnější stránkou je využití sociálních sítí pro potřeby školy a mediální prezentace školy.

V čem Vám mohu pomoci:

  • Revize stávajících sociálních sítí školy 
  • Co vkládat na sociální sítě po dobu karantény a mimo ni
  • Jak zapojit kantory a žáky do propagace školy
  • Revize webových stránek školy

Školení on-line:

Tel.: +420 776 167 274
E-mail: ales.durdak@gmail.com
Skype: aleszek3Diskuse k článku

Další články z rubriky

Mediální prezentace školy po dobu karantény

Mediální prezentace školy po dobu karantény

Pozitivní mediální výstupy o vaší škole rozšiřují její povědomí a dobré jméno. A to platí bez výjimky také po dobu karantény. Z hlediska mediální prezentace školy je v…

Využití Instagramu po pro školy po dobu karantény, ale také po ní

Využití Instagramu po pro školy po dobu karantény, ale také po ní

Sociální sítě jsou skvělým komunikačním nástrojem, který školám pomáhá prezentovat její činnost navenek. Je potřeba si říci, že každá sociální síť je něčím specifická a…


© 2020 upschool.cz - netradiční a inovativní pohledy na české školství