Ludvík Zimčík: "Neměli jsme děti, ale věděli jsme jak je získat. Z 33 žáků jsme za několik let narostli na rovný tisíc."


PaedDr. Ludvík Zimčík je ředitelem vzdělávacího subjektu Školy Březová, přesněji mateřské školy, základní školy a lycea. V otevřeném rozhovoru promluvil o úspěchu své školy, založené na distanční formě studia. Dalšími ožehavými tématy byla inkluze či hodnocení dosavadních ministrů školství


Aleš Durďák
před 2 roky - 08.01.2019
OSNOVA DÍLU

0:17 o škole

0:48 od nárůstu školy: z 33 žáků na 1000 žáků

1:55 o koncepci distanční formy studia

3:42 o domácím vzdělávání a koncepci virtuální školy

5:37 zdroj koncepce

9:52 o získávání financí

10:40 o spolupráci samosprávy a školy

14:07 o přípravě žáků na technologie a sociální sítě už od mateřské školy

15:27 o chytré firmě

16:42 problém školství v rámci výchovy k technologiím a soc.sítím

17:41 o osobním přístupu k žákům

21:03 o výběru učitelského sboru

24:38 o motivaci učitelského sboru

29:17 o věkovém rozložení učitelského sboru

31:33 o velkém množství technologií ve školách

35:30 spojení školy a obce v rámci společných aktivit pro veřejnost

38:00 o inkluzi ve školství

41:31 o mezigenerační součinnosti kantorského sboru

42:32 o časté fluktuaci ministrů školství za posledních 30let

49:00 povinná maturita z matematiky

53:03 slovo závěrem


Diskuse k článku

Další články z rubriky

PROBĚHLO PRVNÍ CERTIFIKOVANÉ ŠKOLENÍ PRO ŠKOLY

PROBĚHLO PRVNÍ CERTIFIKOVANÉ ŠKOLENÍ PRO ŠKOLY

V pátek (11.10.) proběhlo pro zástupce škol certifikované školení Metodika práce s komunikačními technologiemi pro potřeby školy, které je svým zaměřením jediným…

Kantorů s moderním přístupem k výuce je naštěstí stále více

Kantorů s moderním přístupem k výuce je naštěstí stále více

Velmi zajímavý rozhovor, kde Daniel Pražák, učitel přírodopisu, angličtiny a zeměpisu popisuje své praktické zkušenosti s moderním přístupem k výuce.

Martin Zábranský: "Jsem příznivcem povinné maturity z matematiky."

Martin Zábranský: "Jsem příznivcem povinné maturity z matematiky."

Mgr. Martin Zábranský je místostarostou ve Starém Městě, v jehož gesci je také oblast školství. Bývalý pedagog má tak jedinečnou příležitost nahlížet na oblast školství…

Zuzana Hoffmannová: "Inkluze ve školství je správný krok, avšak chybí dostatek peněz na odborné asistenty, kteří ve školách budou."

Zuzana Hoffmannová: "Inkluze ve školství je správný krok, avšak chybí dostatek peněz na odborné asistenty, kteří ve školách budou."

Bc. Zuzana Hoffmannová je ředitelka Diakonie ČCE - střediska CESTA. Služby Diakonie jsou určeny klientům se středním až hlubokým mentálním či kombinovaným postižením ve…

Petr Gazdík: "Dnešní žák by měl především umět kriticky myslet a dávat si věci do souvislostí.  Se současnou formou inkluze nesouhlasím."

Petr Gazdík: "Dnešní žák by měl především umět kriticky myslet a dávat si věci do souvislostí. Se současnou formou inkluze nesouhlasím."

Mgr. Petr Gazdík je poslancem a současně radním ve Zlínském kraji pro oblast školství. V dnešním podcastu se dozvíte o jeho politických začátcích a názorech na současné…

Lucie Netopilová: "Důležité věci by se neměly řešit virtuální komunikací. Sami od sebe se tak odcizujeme navzájem."

Lucie Netopilová: "Důležité věci by se neměly řešit virtuální komunikací. Sami od sebe se tak odcizujeme navzájem."

Mgr. Lucie Netopilová je psycholožka a psychoterapeutka zabývající se individuální,rodinnou a párovou terapii a poradenstvím. Jaký je její názor na nebezpečí sociálních…


© 2020 upschool.cz - netradiční a inovativní pohledy na české školství