Jak získat mediální zájem pro vaši školu?


Pozitivní mediální výstupy jsou klíčem, jak si získat pozornost a povědomí o dané škole. A pokud se jí navíc podaří dostávat se svými tématy do médií pravidelně, rozhodně se zvýší její prestiž.To se následně odrazí na vyšším zájmu v podobě podaných přihlášek. Je to sice běh na dlouhou trať, který se však rozhodně vyplatí.


Aleš Durďák
před 1 rokem - 28.08.2019
Článek ČVUT Praze je ukázkou toho, jak lze poutavou a netradiční formou prezentovat školu a získat si tak zájem médií. Článek se například objevil na idnes.cz, novinky.cz, aktuálně.cz, sciencemag.cz, či prahatv.eu

1.KROK Najděte si skutečně silné téma

Proč se většina škola nedostává do médií? Jednoduše proto, že nereflektují celospolečenská témata a spíše se zaměřují na témata, týkající se jejich běžného chodu. Ovšem tato témata nejsou natolik pro novináře zajímavá. Ti naopak hledají témata s vysokým potenciálem čtenosti. Školy by se tedy měly zaměřit se na témata, hýbající společností a hledat průsečík mezi těmito tématy a svou školu.

Pokud má daná škola natolik zajímavé téma (viz výše uvedený příklad ČVUT), tak se s ním “sveze” i dané médium a napíše o něm článek. Je to win-win situace pro obě strany. O škole se píše v médiích a novinář zároveň získal zajímavé a čtené téma…

Mezi klíčová témata současnosti, se kterými by bylo vhodné se spojit patří: mediální gramotnost, finanční gramotnost, téma sucha ( ve smyslu jak ho řeší vaše škola) či téma zabývající se digitalizací (jaké nové technologie či software vaše škole ve výuce používá)


PŘÍKLAD Z PRAXE​​​​​​​

ČVUT Praha si zakládá na image vysoké školy, která jde s trendy technologického vývoje. Proto tato škola vsadila na mediálně zajímavý výstup. Článkem tak podpořila svůj dlouhodobě opečovávanou image a současně dokázala upoutat pozornost běžného čtenáře, což ji mnohonásobně zvýší povědomí. Takový čtenář si i po čase řekne - “To je ta škola, jak tam předávají vysvědčení opravdoví roboti.”

2.krok: Článek musí mít jasnou strukturu

Na oficiálních webech středních škol bývá sekce Aktuality, sdružující články, které daná škola publikuje. Bývá častým jevem, že článek s dobrým tématem nedosáhne svého potenciálu díky svému zpracování. Leckdy je tato forma koncipována tak, že čtenáře nezaujme a článek je tak posléze necháván bez povšimnutí. A to i přesto, že má potenciál mnohonásobně větší čtenosti.

Článek tedy musí mít jasně danou strukturu. Tato struktura by měla být u všech článků jednotná. 

Nejlepší inspirací pro tvorbu článků  je struktura dle standartní tiskové zprávy. V takovém případě pak má daný článek pro novináře i všechny potřebné náležitosti a větší potenciál dostat se do médií. 

Každou tiskovou zprávu lze koncipovat dle takzvané metody obrácené pyramidy. Principiálně to znamená psát to nejdůležitější hned na začátku. Na konci informovat o méně podstatných věcech. 

3.krok: Pečujte o vztahy s novináři

Mnoho ředitelů středních škol aktivně neudržuje vztahy s novináři. Skutečnost je  je taková, že se spíše ozve sám novinář. Ti se však ozývají i v případech, kdy je se školou spojována určitá negativní kauza. Věděli jste, že negativní zprávy jsou 3x více čtené než ty poztivní?... Novinář tak dělá svou práci a chce mít co nejlepší výsledky. To mnoho ředitelů odrazuje a má s nimi právě tuto zkušenost, kdy se jim novináři ozvali ohledně něčeho, co školu nevykreslovalo v dobrém světle. Pojďte tuto situaci změnit.

Vzhledem k nízkému počtu regionálních novinářů je nejlepší způsob pro první společný kontakt, když se ředitel školy novinářům ozve sám a představí se jim. Něco v tom smyslu, že jako ředitel školy stojí o komunikaci s novináři a za tímto účelem je zve na návštěvu přímo do školy. Ředitel by si měl novináře předcházet, ale především už pro něj mít přichystána témata, která pro něj budou lákavá. Novinář není povinen cokoliv zveřejnit, má-li ale k dispozici zajímavé téma, které už je i zpracováno, je to od školy maximum možného, co může ve vztahu k novinářům udělat.

Jako ideální čas pro společnou návštěvu se může jevit začátek nového školního roku, kdy může ředitel školy představit novinky, se kterými škola přichází. Mělo by se však jednat o něco předem připraveného a promyšleného, na čem může škola dlouhodobě pracovat, aby mohla prezentovat průběžné výsledky své činnosti. Z tohoto setkávání s novináři na začátku školního roku se pak může stát pravidelná tradice.

Shrnutí

  • Hledejte pro svou školu zajímavá téma. Dívejte se kolem sebe. Především se zaměřte na témata hýbající společností, která by šla spojit s vaší školou.
  • Z hlediska formy pište články koncepčně. Nejlépe metodou obrácené pyramidy.

  • Vytvořte si s novináři vztah. Učiňte právě Vy první krok, který je počátkem dlouhodobé spolupráce.


Diskuse k článku

Další články z rubriky

Sociální sítě pro potřeby středních škol: které to jsou a k čemu slouží?

Sociální sítě pro potřeby středních škol: které to jsou a k čemu slouží?

Když si Obchodní akademie v Přerově v školním roce 2019/2020 vyhodnocovala dotazníkové šetření. Vyplynulo z něj, že 6 uchazečů si podalo přihlášku na základě průběžného…

Novinky v propagaci středních škol

Novinky v propagaci středních škol

Jaké jsou nejvýznamnější změny v propagaci škol? V článku se dozvíte tři trendy a současně postupy, jak na ně. Za několik posledních let se významně mění se prostředky a…


© 2020 upschool.cz - netradiční a inovativní pohledy na české školství