ŠKOLENÍ DVPP: ZÍSKEJTE NÁSKOK PRO VAŠI ŠKOLU

V rámci akreditovaného programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Vám nabízíme certifikované školení Metodika práce s komunikačními technologiemi pro potřeby školy (MSMT- 32038/2017-1), zaměřené na mediální prezentaci, prezentaci školy na sociálních sítích a základy využitelnosti školního webu pro potřeby pedagogických pracovníků. Je to příležitost jak se seznámit s příležitostmi digitální doby. Jsou to potřebné dovednosti jak na sebe upozornit a vzbudit zájem uchazečů o studium.

Komplexní souhrn poznatků z probíraných oblastí, kde se propojuje teorie s praxí.

Nabídka školení z oblasti mediální prezentace pro střední školy je svým obsahem aktuálně ojedinělou v rámci českého školství.

Teorie školení je doplněna o řadu případových studií  a poznatků z praxe. To utváří jedinečnou sondu do probírané látky.

Školení je doplněno o doplňující podklady v podobě tištěné knihy, sady školících videí a tematicky zaměřených článků.

Na certifikované školení navazuje celoroční vzdělávací program, do něhož je možné vstoupit po absolvování školení.

Kniha Jak prezentovat školu

(nakladatelství Computer Media s.r.o.)

První kniha svého druhu v ČR. 
Budoucí školáci a jejich rodiče hledají informace o školách mimo jiné z médií, internetu a sociálních sítí. Mediální prezentace školy a její komunikace na sociálních sítích jsou klíčovými faktory, které většinou vedou ke konečnému výběru studia na dané (střední) škole.
Školy však velmi často svoji prezentaci ve veřejném prostoru, tj. v médiích nebo na sociálních sítích podceňují a nebo tento druh prezentace nemají dostatečně dobře zvládnutý. V nejhorším případě se této oblasti nevěnují vůbec. Celá anotace ke knize.

Spolupracovali jsme

Případové studie

Sociální sítě pro potřeby středních škol: které to jsou a k čemu slouží?

Když si Obchodní akademie v Přerově v školním roce 2019/2020 vyhodnocovala dotazníkové šetření. Vyplynulo z něj, že 6 uchazečů si podalo přihlášku na základě průběžného…

Jak získat mediální zájem pro vaši školu?

Pozitivní mediální výstupy jsou klíčem, jak si získat pozornost a povědomí o dané škole. A pokud se jí navíc podaří dostávat se svými tématy do médií pravidelně,…

Novinky v propagaci středních škol

Jaké jsou nejvýznamnější změny v propagaci škol? V článku se dozvíte tři trendy a současně postupy, jak na ně. Za několik posledních let se významně mění se prostředky a…

Registrace

© 2019 upschool.cz - inovace ve školství