ŠKOLENÍ DVPP: ZÍSKEJTE NÁSKOK PRO VAŠI ŠKOLU

V rámci akreditovaného programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Vám nabízíme certifikované školení Metodika práce s komunikačními technologiemi pro potřeby školy (MSMT- 32038/2017-1), zaměřené na mediální prezentaci, prezentaci školy na sociálních sítích a základy využitelnosti školního webu pro potřeby pedagogických pracovníků. Je to příležitost jak se seznámit s příležitostmi digitální doby. Jsou to potřebné dovednosti jak na sebe upozornit a vzbudit zájem uchazečů o studium.

Komplexní souhrn poznatků z probíraných oblastí, kde se propojuje teorie s praxí.

Nabídka školení z oblasti mediální prezentace pro střední školy je svým obsahem aktuálně ojedinělou v rámci českého školství.

Teorie školení je doplněna o řadu případových studií  a poznatků z praxe. To utváří jedinečnou sondu do probírané látky.

Školení je doplněno o doplňující podklady v podobě tištěné knihy, sady školících videí a tematicky zaměřených článků.

Na certifikované školení navazuje celoroční vzdělávací program, do něhož je možné vstoupit po absolvování školení.

PROGRAM ŠKOLENÍ

Kniha Jak prezentovat školu

(nakladatelství Computer Media s.r.o.)

První kniha svého druhu v ČR. 
Budoucí školáci a jejich rodiče hledají informace o školách mimo jiné z médií, internetu a sociálních sítí. Mediální prezentace školy a její komunikace na sociálních sítích jsou klíčovými faktory, které většinou vedou ke konečnému výběru studia na dané (střední) škole.
Školy však velmi často svoji prezentaci ve veřejném prostoru, tj. v médiích nebo na sociálních sítích podceňují a nebo tento druh prezentace nemají dostatečně dobře zvládnutý. V nejhorším případě se této oblasti nevěnují vůbec. Celá anotace ke knize.

Spolupracovali jsme

Případové studie

Sociální sítě pro potřeby středních škol: které to jsou a k čemu slouží?

Když si Obchodní akademie v Přerově v školním roce 2019/2020 vyhodnocovala dotazníkové šetření. Vyplynulo z něj, že 6 uchazečů si podalo přihlášku na základě průběžného…

Jak získat mediální zájem pro vaši školu?

Pozitivní mediální výstupy jsou klíčem, jak si získat pozornost a povědomí o dané škole. A pokud se jí navíc podaří dostávat se svými tématy do médií pravidelně,…

Novinky v propagaci středních škol

Jaké jsou nejvýznamnější změny v propagaci škol? V článku se dozvíte tři trendy a současně postupy, jak na ně. Za několik posledních let se významně mění se prostředky a…

Registrace

Aktuálně nejsou vypsány termíny dalších událostí. V případě vašeho zájmu o školení nás prosím kontaktujte.

© 2020 upschool.cz - netradiční a inovativní pohledy na české školství