Absurdity

Někdy jsou věci postaveny na hlavu a postrádají logiku. To platí také pro školství. Rubrika obsahuje příběhy, které znají mnohé učitelské sbory z vlastní zkušenosti.

Ředitelova rozhodnutí

Ředitelova rozhodnutí

Důtka ředitele, důtka učitele, různá napomenutí...to vše jsou výchovná opatření. Vyhláška o základní škole říká, že ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí…

Pedagogická rada

Pedagogická rada

Školský zákon říká, že ředitel školy si zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Je tomu však i v reálu? To je téma dnešní absurdity.

Dodržování školního řádu rodiči

Dodržování školního řádu rodiči

Na dodržování školního řádu žáky ve škole se jistě shodneme. Ale musí dodržovat školní řád také jejich rodiče? To je téma dnešní absurdity.

O pokreslených sešitech

O pokreslených sešitech

Někdy jsou žáci trestáni i za znehodnocování věcí, které jsou jejich vlastnictvím. To je tématem dnešního dílu absurdit.

O ukázněném postoji

O ukázněném postoji

Pokud jste chodili do školy, tak si určitě vzpomínáte na školní řád a jeho ustanovení. Některá ustanovení jsou úsměvná a v některých školách dodnes aplikovaná.

O zákoně "Tak to bylo vždycky"

O zákoně "Tak to bylo vždycky"

Znáte ten zákon "Tak to bylo vždycky?" To je téma prvního dílu absurdit.

© 2019 upschool.cz - inovace ve školství