}

PROBĚHLO PRVNÍ CERTIFIKOVANÉ ŠKOLENÍ PRO ŠKOLY

V pátek (11.10.) proběhlo pro zástupce škol certifikované školení Metodika práce s komunikačními technologiemi pro…

Brain Wars: Procvičujte mozek na plné pecky

Procvičte si matematiku, postřeh, rychlost uvažování a ještě mnohem proti ostatním hráčům této skvělé hry.

Ředitelova rozhodnutí

Důtka ředitele, důtka učitele, různá napomenutí...to vše jsou výchovná opatření. Vyhláška o základní škole říká, že…

Pedagogická rada

Školský zákon říká, že ředitel školy si zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Je tomu však i v reálu? To…

Ludvík Zimčík: "Neměli jsme děti, ale věděli jsme jak je získat. Z 33 žáků jsme za několik let narostli na rovný tisíc."

PaedDr. Ludvík Zimčík je ředitelem vzdělávacího subjektu Školy Březová, přesněji mateřské školy, základní školy a lycea…

SLOVO MISTR: Procvičování slovní zásoby hravou formou

Krásně graficky zpracovaná hra s písmeny, ve které musíte tahem prstu najít několik smysluplných slov.


© 2020 upschool.cz - netradiční a inovativní pohledy na české školství