}

Martin Zábranský: "Jsem příznivcem povinné maturity z matematiky."

Mgr. Martin Zábranský je místostarostou ve Starém Městě, v jehož gesci je také oblast školství. Bývalý pedagog má tak…

Obecné zhodnocení prostředí školy z pohledu školní psycholožky

Ve školy čeká na studenty řada nástrah, se kterými se mohou během studií setkat. Uveďme si některé z nich.

WOW: Další skvělá hra na zlepšení slovní zásoby, nejen pro děti

Tentokrát si děti mohou zdokonalit slovní zásobu další skvělou hrou se slovy. A nejen to, ještě se naučí něco málo ze…

Petr Gazdík: "Dnešní žák by měl především umět kriticky myslet a dávat si věci do souvislostí. Se současnou formou inkluze nesouhlasím."

Mgr. Petr Gazdík je poslancem a současně radním ve Zlínském kraji pro oblast školství. V dnešním podcastu se dozvíte o…

O ukázněném postoji

Pokud jste chodili do školy, tak si určitě vzpomínáte na školní řád a jeho ustanovení. Některá ustanovení jsou úsměvná…

O zákoně "Tak to bylo vždycky"

Znáte ten zákon "Tak to bylo vždycky?" To je téma prvního dílu absurdit.


© 2020 upschool.cz - netradiční a inovativní pohledy na české školství